Sjoerd Rietberg

Bonhoeffer College, 18 april 2023
Aantal leerlingen: 25
Niveau: havo
Klas: 4
Docent: Ruud Huisman
Gastdocent: Sjoerd Rietberg
Stanislascollege Westplantsoen, 30 maart 2023
Aantal leerlingen: 20
Niveau: vwo
Klas: 2
Docent: Damy Duifhuis
Gastdocent: Sjoerd Rietberg
2 gastlessen gegeven, 45 leerlingen bereikt.