Alla Romikh

Roelof van Echten College, 31 maart 2023
Aantal leerlingen: 29
Niveau: vwo
Klas: 4
Docent: Alla Romikh
Gastdocent: Coos Luning van Aegon Asset Management